Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Cael gafael ar gymorth wedi'i deilwra gan ein mentoriaid Elusen Ddibynadwy

Mae ein mentoriaid Elusen Ddibynadwy yn cael eu hyfforddi a'u trwyddedu gan The Growth Company i ddarparu cymorth, hyfforddiant a chyngor ar weithredu Elusen Ddibynadwy ledled y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon. Mae gan ein mentoriaid sgiliau ac arbenigeddau gwahanol.

Gall eich mentor helpu'ch mudiad gyda’r canlynol:

  • eich hunanasesiad
  • sefydlu gweithgorau
  • darparu cymorth un-i-un
  • cyflwyno i'ch ymddiriedolwyr a/neu i’ch grŵp arweinyddiaeth
  • darparu hyfforddiant i'ch staff ar Elusen Ddibynadwy
  • eich cefnogi i baratoi ar gyfer yr asesiad allanol.

Ni all eich mentor:

  • asesu neu ddyfarnu eich sefydliad
  • dweud wrth eich mudiad a yw mewn sefyllfa i gael achrediad Marc Elusen Ddibynadwy.
Onetoone

Diddordeb mewn archwilio sut y gall ein
Mentoriaid gefnogi eich mudiad?

Cysylltwch â ni