Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd preifatrwydd a diogelwch eich gwybodaeth bersonol

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd yn esbonio’r modd yr ydym yn gofalu am eich data personol

Mae'n dweud wrthych:

  • Ble a sut yr ydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol
  • Beth yr ydym yn ei wneud â'ch gwybodaeth a sut yr ydym yn ei chadw’n ddiogel
  • Beth yw eich hawliau preifatrwydd a sut y mae'r gyfraith yn eich amddiffyn
  • Sut yr ydym yn gofalu am eich data personol
  • Eich hawliau dros unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch
  • Sut i gysylltu â ni os bydd gennych unrhyw ymholiadau

Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd (yn Saesneg)