Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mae The Growth Company wedi'i drwyddedu gan NCVO i gyflawni'r Safon Ddibynadwy yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon

Mae The Growth Company yn gwmni nid-er-elw, sy'n ailfuddsoddi'r holl elw i wneud gwahaniaeth cadarnhaol a sicrhau gwaddol o dwf. Mae wedi'i leoli ym Manceinion a chanddo swyddfeydd a gwasanaethau ledled Lloegr, ac mae ganddo brofiad helaeth o reoli gwasanaethau asesu. Yn ogystal â Safon Ddibynadwy, rydym yn darparu asesiadau Buddsoddwyr mewn Pobl, safon Matrix, Lexcel, Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid, ac amrywiaeth o ardystiadau ISO.

Mae The Growth Company wedi'i Gofrestru yn Lloegr. Rhif Cofrestru y Cwmni 02443911. Swyddfa Gofrestredig: Lee House, 90 Great Bridgewater Street, Manchester, M1 5JW.

Dysgwch ragor amdanom yma